Λογισμικά

Πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων για επίλυση στοιχείων εδαφομηχανικής όπως παραμόρφωση εδαφών, ευστάθεια/αστάθεια, και ροή υδάτων.

Tekla-Structures: Δομοστατικό πρόγραμμα επίλυσης φορέων.

Δομοστατικό πρόγραμμα επίλυσης φορέων σε δισδιάστατο και τρισδιάστατο περιβάλλον. Δυνατότητα ενοικίασης με ολική χρήση των δυνατοτήτων του προγράμματος (ξυλότυποι, ποσότητες, τεύχος στατικών)

Πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων για διαστασιολόγηση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος και χάλυβα για έργα πάσις φύσεως. Το σύνηθες πρόγραμμα για χρήση από τα πολυτεχνεία.

Πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων για διαστασιολόγηση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος και χάλυβα. Το ETABS είναι παρόμοιο με το SAP2000 αλλά με έμφαση στις κτιριακές κατασκευές.


Η Seismosoft είναι εταιρία η οποία εξειδικεύεται σε λογισμικά που αφορούν την ανάλυση των κατασκευών σε περιβάλλον σεισμού. Παρέχει πακέτα για ολοκληρωμένη σεισμική ανάλυση νέων και υφιστάμενων κατασκευών.

Πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων για μοντελοποίηση απλών και απαιτητικών μοντέλων για κάθε είδους κατασκευή. Οι εφαρμογές του αφορούν οποιονδήποτε τομέα της μηχανικής.

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα στατικών μελετών της εταιρίας 4Μ.

Ίσως το δημοφιλέστερο σχεδιαστικό πρόγραμμα των μηχανικών για την παραγωγή σχεδίων. Εύχρηστο περιβάλλον 2D και 3D, διατίθεται στις πολυτεχνικές σχολές καθώς και υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης μαθητικής άδειας.

Το GEO5 της εταιρίας Fine, είναι ένα καθαρά γεωτεχνικό λογισμικό. Περιέχει λογισμικά για καθίζηση εδαφών, ευστάθεια πρανών, τοίχους αντιστήριξης και πολλά άλλα.

Το Matlab είναι ένα πανίσχυρο περιβάλλον επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων μέσω προγραμματισμού. Υπάρχει (θεωρώ) στα πολυτεχνεία και επίσης μέσω του λογαριασμού του φοιτητή μπορεί να εγκαθίσταται δωρεάν εφόσον το πανεπιστήμιο συνεργάζεται με την εταιρία.

Το πλέον γνωστό Fespa είναι ένα στατικό πρόγραμμα επίλυσης φορέων. Το περιβάλλον του είναι ίδιο περίπου με αυτό του HoloBIM ενώ έχει και αυτό την δυνατότητα εξαγωγής ξυλοτύπων, τεύχους στατικών υπολογισμών, και εκτίμησης ποσοτήτων.