Νομοθεσίες

ΕΑΚ2000-Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός

Αρχές αντισεισμικού σχεδιασμού κατασκευών για τον Ελλαδικό χώρο

ΕΚΩΣ2000-Ελληνικός Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος

Στοιχεία και χαρακτηριστικά οπλισμένου σκυροδέματος

Κ.Εν.Α.Κ-Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου

Ελάχιστες ενεργειακές απαιτήσεις νεόδμητων κατασκευών.

Καν. Επε.-Κανονισμός Επεμβάσεων

Οδηγίες αντιμετώπισης δομικών βλαβών.

ΚΤΧ-Κανονισμός Τεχνολογίας Χάλυβα Οπλισμού

Πληροφορίες σχετικά με τις ποιότητες του χάλυβα, της μορφές παραγωγής του, και της συνεργασίας του με το σκυρόδεμα

ΚΤΣ-Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος

Πληροφορίες σχετικά με τις ποιότητες του σκυροδέματος, την σύνθεσή του, και τις προστασίας του.

IBC-International Building Code

Διεθνής Κανονισμός Κατασκευών ο οποίος αναγνωρίζει κάποιες ελάχιστες απαιτήσεις για τις κατασκευές. Το έγγραφο είναι του έτους 2012.

Ευρωκώδικας 1

Βάσεις σχεδιασμού και δράσεων στις κατασκευές

Ευρωκώδικας 2

Σχεδιασμός στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος

Ευρωκώδικας 3

Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα

Ευρωκώδικας 4

Σχεδιασμός σύμμεικτων κατασκευών από σκυρόδεμα και χάλυβα

Ευρωκώδικας 5

Σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών

Ευρωκώδικας 6

Κατασκευές από τοιχοποιία

Ευρωκώδικας 7-Μέρος 1ο

Γεωτεχνικός σχεδιασμός μέρος 1ο-Γενικές διατάξεις

Ευρωκώδικας 7-Μέρος 2ο

Γεωτεχνικός σχεδιασμός μέρος 2ο-Μελέτη και δοκιμή εδαφών

Ευρωκώδικας 8-Μέρος 1ο

Αντισεισμικός σχεδιασμός-Γενικές αρχές

Ευρωκώδικας 8-Μέρος 2ο

Αντισεισμικός σχεδιασμός τεχνικών έργων

Ευρωκώδικας 8-Μέρος 3ο

Ενισχύσεις κι επεμβάσεις

Ευρωκώδικας 9

Σχεδιασμός κατασκευών από αλουμίνιο